Alkolizm

Alkolizm alkole düşkünlüktür. Burada, kronik veya periyodik içki içme dürtüleri hissedilmektedir. Bu durum, genellikle, bazı ruhi ve sosyal zorlukların hem nedeni hem de belirtisidir. Fazla alkol almak, diret ve dolaylı yoldan ruh ve beden hastalıklarına sebep olmaktadır. Fazla alkol almak direkt zehirleyici etkisinden fazla, beslenme bozukluklarına da yol açmaktadır. Devamlı kuvvetli içkilerin aç karnına içilmesi midede ciddi problemlere yol açmasının yanında, bağırsaklarda iltihaplar görülmekte ve bu B vitaminin emilmesini bozmaktadır. Bu maddelerin vücutta eksikliği sinir hücrelerinin harap olmasına ve alkol nöriti denen durumun ortaya çıkmasına, beyin hücrelerinin dejenere olup bazı belirli delilik şekillerinin görülmesine ve birçok vakada da siroza neden olmaktadır.Alkolizm

 

Alkolik mutlaka sık sık sarhoş olan biri değildir. Genellikle, alkolik etkilerini dışarıya sezdirmeden, bütün bir gün boyunca içki içebilir. Sonraları kısmen fizik etkilere kısmende rahatsızlığın temelinde yatan nöroza bağlı olark, hastalık ve sosyal belirtiler ortaya çıkmaya başlar. Görünüş bakımından şişmeye başlar, gözleri kızarır ve şişer, işi aksar, randevularını unutur, sosyal sorumluluklarına karşı aldırmazlık gösterir. İçki ihtiyacının önünü alamaz olur ve içki alamadığı zamanlarda, titrek,sinirli ve gergindir. Durumundan utanç duyduğu için içki aldığını saklamaya gayret eder. Hislerinde dengeli değildir; çabuk kızar veya ağlamaklı olur, çok kolay yalan söyler. Başka tiplerde ise  uzun periyotlarda içki ihtiyacı hissedilmemesine karşılık, ani bir alkol içme isteğiyle, şahıs çok kısa zamanda iyice sarhoş olur.

Bütün kronik alkolizm vakalarında bir psikiyatra baş vurmak gereklidir. Tedavin esasları tam alkolsüzlük, temelde yatan psikolojik bozuklukları iyileştirmek amacıyla psikoterapi ve bozulmuş genel durumun düzeltilmesidir. Konsantre vitamin iğneleri yapılabilir ve bazı vakalarda doktor alkolden tiksindirici ilaçlar verebilir.